Anders Hammarström ”Ljusets unika former skapelser ”

9 mars – 6 april, 2019

Anders Hammarström är en teknikens och ljusets mästare. Hans bilder skildrar en värld på ett sätt som vi stressade stadsbor sällan ser – ett harmoniskt lugn, ett lugn som fångar vårt behov av tystnad och reflektion…. och som ibland blir ödesmättat och aningen skrämmande

Han började fotografera 1995 och tar idag bilder där naturens ljus och linjer – eller andra enkla former – utgör de viktigaste komponenterna. Anders speciella sätt att jobba med långa exponeringstider, kontrollerat ljus och suverän komposition ger bilderna en magisk uttryck, i hans bilder ser vi stadsmiljöer och landskapsscenerier med helt nya ögon!

Hälften av motiven i utställningen är hämtade från Göteborgs hamn, där Anders tillbringat otaliga timmar för att hitta rätt komposition, rätt ljus och rätt vinkel. Anders verk passar perfekt för privat och offentlig inredning både motivmässigt och prismässigt.