Högklassig fotografisk konst för privat och offentlig miljö

ArtPhotoCollection erbjuder fotografisk utsmyckning för privat och offentlig miljö samt signerade fotografiska original. Delar av samlingen kan se här på hemsidan, eller också besöka vårt fotogalleri och ta del av våra utställningar. Välkommen!

Läs mer om oss

Artphotocollection gallery

Madeleine Israelsson – Prologue

Madeleine Israelssons separatutställning här på fotogalleri ArtPhotoCollection är resultatet av en samling fotoprojekt som vuxit fram och genomförts under väldigt kort tid – likt en explosion helt omöjlig att stoppa. Madeleine har genom den kreativa fotokonsten upptäkt en frihet i sitt skapande som hon tidigare bara drömt om eller inte vågat hoppas på, men nu förverkligat i sin utställning ”Prologue”

Madeleine är bosatt i Stockholm och har deltagit i ett antal samlingsutställningar ofta i samarbete med musiker.

Madeleine säger själv att hennes bilder inte tjänar något annat syfte än att värna om den frihet som vi alla har tillgång till. En värld där man själv får bestämma och tolka det man ser och där det inte längre existerar något rätt eller fel.

KATEGORIER

Fotografi av högsta klass för privata och offentliga miljöer

ABSTRAKT & KREATIVT

FASHION & BEAUTY

KUST & HAV

LANDSKAP

MÄNNISKOR

NATUR

STAD & ARKITEKTUR

VÄXTER & DJUR

KONSTFOTO & STILLEBEN