Marie Falksten ”Memory Lane”

10 november – 28 november, 2019

På 70- och 80-talet besökte konstnär och fotograf Marie Falksten Irland, Nordirland men framförallt Dublin ett antal gånger.

Kamera och skissblock var lätt att ta med sig på upptäktspromenaderna – att fånga ögonblicket, att vara delaktig gjorde det möjligt att skapa en komposition av detaljer, skeenden som gav möjlighet att förmedla en känsla.

Dessa upplevelser på Irland har fortsatt att inspirera Marie i hennes skapande arbete fram till idag. Hennes bilder resulterade också 2006 i en utställning på konsthallen “The Lab” i Dublin och av dessa c:a 100 bilder visar vi nu ett 20-tal här på fotogalleri ArtPhotoCollection.